Rinderfilet vom Biohof Raimund in Kirchschlag

Rinderfilet vom Biohof Raimund in Kirchschlag